DLB-Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen

Period: 1.5.2017 - 2.2.2021

Content: DLB-projektet är ett treårigt spetsprojekt finansierat av UKM. Huvudmålsättningen är att stöda den digitala utvecklingen av undervisningen i bioekonomi på YH-nivå. Det här ska uppnås bland annat genom att utveckla ett bioekonomispel som ska stöda undervisningen i olika ämnen och överbrygga ämnes-och yrkesgränserna. Vidare utvecklas ett tiotal webbkurser av lärarna i de 11 yrkeshögskolor som är med i projektet. Novia har ordnat två av kurserna, temat för dem har varit GIS inom bioekonomin och undervisningsspråket har varit engelska.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Utbildnings- och kulturministeriet

Project owner: Hämeen ammattikorkeakoulu

Project manager: Romi Rancken


Homepage