Digitalt lärande och digitala tjänster

Period: 26.3.2021 - 31.12.2024

Content: Distans- och s.k. hybridundervisning (undervisning som sker i en fysisk
lärmiljö men i vilken studerande också kan delta via nätet) har blivit en
etablerad form för undervisningen. Detta mycket tack vare undantagsförhållanden
under pandemin och behovet av att förverkliga undervisningen helt eller delvis
på distans. Distansundervisning utgör även grunden för fortbildningsverksamhet
inom kontinuerligt lärande.
Den individuella studiehandledningen har även förändrats från att tidigare ha
erbjudits som handledningssamtal med studiehandledare på campus så att denna
handledning nu erbjuds till största delen på distans.

Inom projektet utvecklas:
- den digitala pedagogiken och digitala lärmiljöer
- undervisningsmaterial för distansundervisning
- digitala stödtjänster till studerande

Focus area: Övriga projekt

Campus: Raseborg

Financers: Utbildningsstiftelsen Sydväst

Project owner: Novia University of Applied Sciences

Project manager: Taina Sjöholm