Digisti yhdessä

Period: 1.1.2017 - 1.1.2020

Content: UKM erityisavustus joka luo ja kehittää ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa rakennetaan taidealoja palveleva pedagoginen toimintamalli opiskelijoiden tiedon- ja taidonrakentamisen tueksi. Hanke sujuvoittaa opiskelua, tukee opiskelijoiden henkilökohtaisia osaamisprofiileja, uudistaa pedagogista osaamista, rakentaa korkeakoulujen yhteistyötä ja profilaatiota sekä tuottaa koulutustarjontaa täydennyskoulutukseen.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: UKM

Partners: Metropolia, Centria-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu

Project manager: Patrick Lax

Partners: Metropolia, Centria-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu


Homepage