Digisti yhdessä

Period: 1.1.2017 - 1.1.2020

Content: UKM erityisavustus joka luo ja kehittää ammattikorkeakoulujen musiikin, tanssin
ja esittävän taiteen digitaalisesti toteutettavia yhteisiä
oppimiskokonaisuuksia. Hankkeessa rakennetaan taidealoja palveleva pedagoginen
toimintamalli opiskelijoiden tiedon- ja taidonrakentamisen tueksi.

Hanke sujuvoittaa opiskelua, tukee opiskelijoiden henkilökohtaisia
osaamisprofiileja, uudistaa pedagogista osaamista, rakentaa korkeakoulujen
yhteistyötä ja profilaatiota sekä tuottaa koulutustarjontaa
täydennyskoulutukseen.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: UKM

Project manager: Patrick Lax

Partners: Metropolia, Centria-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Savonia, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu


Homepage