DIGI-MODE - Digital twin technologies - modeling and development DIGI- MODE

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF


Period: 1.10.2021 - 9.10.2023

Content: Projektets övergripande målsättning är att genom en effektiv kunskapsöverföring
till regionens företag åstadkomma ett slags digilyft hos dessa.

Projektets övergripande syfte är att stöda en utökad användning av digitala
verktyg och i synnerhet virtuell verklighet
(Eng. Virtual Reality, VR) i regionens företag. En övergripande utveckling mot
s.k. ”digitala tvillingar” (eng. Digital
Twins) har pågått i ganska många år redan, men Coronautbrottet har med all
tydlighet framhävt betydelsen av
platsoberoende förutsättningar för effektiv och oavbruten verksamhet. Olika
varianter av digitala tvillingar möjliggör
detta inom flertalet sektorer, exempelvis tillverkande industri och
fastighetssektorn.

Digitala tvillingar gör det möjligt att effektivera arbete på distans då
situationen så kräver. 3D-visualisering, bättre inter-operabilitet och
sensorer, samt programvara och plattformar möjliggör skapandet av simuleringar
som är mer och mer detaljerade och dynamiska. Fjärrinstallation och
idrifttagning av maskiner, fjärrunderstöd -underhåll och, samt personlig
träning för rutinmässig drift eller nödsituationer som bränder etc. Samverkande
designverktyg, VR / AR-paket som gör det möjligt för företagsenheter och team
från hela världen att arbeta bättre tillsammans kan också inkluderas i Digital
Twinramverket.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Project owner: Vasa Universitet

Project manager: Dennis Bengs

Partners: Vamk, Åbo Akademi, Novia


Homepage