Digi för sjukskötarstuderande - (Svenska kulturfonden)

Svenska kulturfonden


Period: 2.9.2019 - 24.1.2022

Content: Utveckling av digitala undervisningsmetoder på svenska för att höja kompetensen
och
underlätta sjukskötarstuderandes steg från utbildning itll arbetsliv.
Förverkligande sker läsåret 2019-2021 i YH Novia.

Bekanta dig med spelet här:
http://dosage-app-prototype.herokuapp.com/?token=digimedinew

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Svenska kulturfonden

Project manager: Sirkku Säätelä