Dialogia - akutvård på två inhemska språk

Svenska kulturfonden


Period: 1.1.2023 - 15.4.2024

Content: Översättning av Dialogia-bokens texter till engelska samt produktion av ljudbok på både svenska och finska. Det digitala verket och den trespråkiga e-boken blir fritt tillgänglig för alla via Theseus.

Målsättningen är att förbättra finskspråkiga studerandens hörförståelse och uttal. Genom att översätta boken till engelska anpassas boken även så att den lämpar sig för vårdstuderande med invandrarbakgrund. Med hjälp av den engelskspråkiga boken har invandrare möjlighet att lära sig vårdtermer på svenska och finska bättre och därmed förbättra sina arbetsmöjligheter.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Svenska kulturfonden, Novia Finances Ltd, TAMK

Project owner: Tampereen ammattikorkeakoulu

Project manager: Gabriele Alisch

Partners: Tampere University of Applied Sciences