Den digitala bron (Asien)

Kulturfonden for Sverige och Finland


Period: 15.2.2021 - 7.2.2022

Content: Projektet ska i samarbete med Fotoskolan STHLM i Stockholm vidareutveckla digitalt utbildningsmaterial med fokus på fotografi och visuell kommunikation. Syftet är att göra materialet mer mångsidigt och tydligt uppdelat samt att skapa nya virtuella utbildningslösningar för att på lång sikt nå målgrupper utanför samarbetshögskolorna i Danmark och Norge samt finskspråkiga i Finland.

Focus area: Konst

Campus: Jakobstad

Financers: Kulturfonden för Sverige och Finland

Partners: Fotoskolan STHLM

Project manager: Emma Westerlund

Partners: Fotoskolan STHLM