Den digitala bron

Erasmus+


Period: 1.9.2015 - 1.9.2018

Content: Den Digitala Bron är ett nordiskt kompetenscentrum specialiserat på professionell bildbehandling och affärsmodellering inom visuell kommunikation. Den Digitala Bron riktar sig till professionella fotografer och bildbehandlare samt studerande. Dessutom erbjuder projektet undervisnings- och inspirationsmaterial till lärare på fotograf- och bildbehandlingsutbildningar.Projektet utarbetar en långsiktig och fungerande verksamhetsmodell för ett kompetenscentrum inom visuell kommunikation. Projektet skapar en virtuell undervisningsmiljö där såväl studeranden som professionella ytterligare kan stärka sina tekniska och entreprenöriella kompetenser. Målgrupp för projektet är såväl studerande som professionella inom visuell kommunikation. Samtidigt är givetvis de aktörer som aktivt arbetar med kompetenscentret en viktig målgrupp, dvs lärare och annan personal på utbildningarna på Novia i Jakobstad, Fotoskolan i Stockholm och Medieskolerne i Danmark.Fokus: Utbildning i visuell kommunikation och fotografi

Focus area: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Financers: Erasmus+

Project owner: Fotoskolan STHLM

Partners: Fotoskolan STHLM, Mediaskolerne - Media College Denmark

Project manager: Emma Westerlund

Partners: Fotoskolan STHLM, Mediaskolerne - Media College Denmark