DeCiDe - Developing Circular Design

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF


Period: 15.2.2022 - 30.6.2023

Content: DeCiDe (Developing Circular Design) baserar sig på tre behov; 1) I återhämtningen från pandemin är det ennyckelfråga att utveckla regionens exportindustri hållbart, 2) Både kunder, kommande lagstiftning och EU-direktivställer krav på omställning i hela värdekedjan och 3) Att se hela livscykeln i en produkt där design avser en helhetbestående av material, funktion och estetik ger metoden för regionens omställning. Målen för projektet är att stärka företagens hållbara produktion, att stärka deras förmåga att utveckla produkter och tjänster hållbart med en helhetssyn på design som botten, samt att skapa en digital guide för detta som fritt kan användas efter projektet. projektet vill flytta fokuset i värdekedjan från avfall till design och produktutveckling för att i sin tur minska uppkomsten av avfall.Huvudmålgrupp är de tillverkande industriföretagen i regionen och deras underleverantörer. Projektets åtgärder har trehuvudfokus; 1) Cirkulär design, 2) Cirkulära affärsmodeller och 3) Hållbar produktutveckling. Projektet genomför minsttre case för varje work-package. Dessa sammanförs sedan till en digital guide för cirkulär omställning i tillverkandeindustri. Projektet stöder företagen som primärt mål, men hjälper också parterna att utveckla sin kompetens inomhållbarhet och cirkulär ekonomi för att kunna erbjuda såväl utbildning, FUI-tjänster och förbättrad företagsrådgivning.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Partners: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Centria-ammattikorkeakoulu

Project manager: Ida Britta Petrelius

Partners: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Centria-ammattikorkeakoulu