Cirkulär ekonomi - Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Period: 1.1.2018 - 2.2.2021

Content: Projektet kommer att modernisera yrkeshögskolornas utbildning så att cirkulärekonomiskt tänkande blir en del av alla studier. Syftet med projektet är att utveckla metoder för att integrera cirkulärekonomi i studierna och samarbetet mellan yrkeshögskolor och näringsliv.Genom att använda styrkorna hos de 19 berörda yrkeshögskolorna utvecklar projektet nya undervisnings- och vägledningsmodeller samt inlärningsmiljöer och -metoder. Det landsomfattande projektet leds av Lapplands yrkeshögskola och projektet kommer att genomföras under åren 2018-2020 och finansieras av UKM.KiertotalousAMK link:https://kiertotalousamk.turkuamk.fi/

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Project manager: Harry Lindell


Homepage