ChemSAR - Operational plans and procedures for maritime search and rescue in HNS incidents

Arbets och naringsministeriet Interreg Baltic Sea Region


Period: 23.3.2016 - 26.9.2019

Content: Detta EU-projekts mål är att skapa enhetliga verksamhetsplaner och standard operativa förfaranden för att rädda människoliv i olycksområden för maritima farliga och skadliga ämnen (HNS) på ett sätt som skyddar räddningspersonal och minimerar miljöskador.Det finns en brist på verksamhetsplaner och standard operativa förfaranden för sök- och räddnings (SAR) verksamhet som gäller för fall av farliga och skadliga ämnen-incidenter enligt räddningsmyndigheterna och undersökningsrapporterna. Det finns stora mängder av olika kemikalier som transporteras till sjöss och risken för olyckor föreligger. Krävande sjöolyckor är nästan alltid internationell karaktär, som betonar betydelsen av gemensamma förfaranden och gemensam nivå av know-how. Projektet kommer att skapa verksamhetsplaner och standardrutiner som behövs i räddningsverksamheten av farliga och skadliga ämnen incidenter. Projektet kommer att utveckla e-learning material för att förbättra och harmonisera nivån av know-how för att garantera säkra räddningsoperationer och en kemisk databas som fungerar som underlag för informationssökning i räddningsoperationer och e-learning. Projektresultatet kommer att ske i form av en gemensam internationell räddningsövning till havs för att testa tillämpbarheten av projektresultaten i praktiken. Östersjöländerna har olika nationell praxis för HNS sjöolyckor men dessa händelser kräver gemensamma räddningsoperationer och förfaranden.

Focus area: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Financers: Interreg - Baltic Sea Region, Arbets- och näringsministeriet

Project owner: Turun Yliopisto

Partners: University of Turku, Centre for Maritime Studies, Finnish Border Guard, Novia University of Applied Sciences, City of Helsinki, Estonian Police and Border Guard Board, Swedish Coast Guard, Klaipėda university, Free and Hanseatic City of Hamburg, Central Command for Maritime Emergencies Germany

Project manager: Johanna Salokannel

Partners: University of Turku, Centre for Maritime Studies, Finnish Border Guard, Novia University of Applied Sciences, City of Helsinki, Estonian Police and Border Guard Board, Swedish Coast Guard, Klaipėda university, Free and Hanseatic City of Hamburg, Central Command for Maritime Emergencies Germany


Homepage