CCEF - Climate & Circular Economy Factory

Arbets och naringsministeriet


Period: 7.10.2021 - 30.6.2023

Content: Yrkeshögskorna Haaga-Helia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia ska med projektet Climate & Circular Economy Factory (CCEF) bygga ett gemensamt kompetenscenter för cirkulär ekonomi. Målet är att det gemensamma kompetenscentret ska stöda de företag som vill omforma sin affärsmodell för att möta utmaningarna inom cirkulär ekonomi. Kompetenscentret ger företag tillgång till utbildning i cirkulär ekonomi, studerandesamarbete och FUI-projektverksamhet.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Arbets- och näringsministeriet

Project owner: Haaga-Helia

Partners: Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Project manager: Harry Lindell

Partners: Jyväskylän ammattikorkeakoulu


Homepage