CCEF - Climate & Circular Economy Factory

Arbets och naringsministeriet


Period: 7.10.2021 - 15.1.2024

Content: Yrkeshögskorna Haaga-Helia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan
Novia ska med projektet Climate & Circular Economy Factory (CCEF) bygga ett
gemensamt kompetenscenter för cirkulär ekonomi. Målet är att det gemensamma
kompetenscentret ska stöda de företag som vill omforma sin affärsmodell för att
möta utmaningarna inom cirkulär ekonomi. Kompetenscentret ger företag tillgång
till utbildning i cirkulär ekonomi, studerandesamarbete och
FUI-projektverksamhet.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Arbets- och näringsministeriet

Project owner: Haaga-Helia

Project manager: Harry Lindell

Partners: Jyväskylän ammattikorkeakoulu


Homepage