Botnia Näring i Kretslopp

Interreg Botnia Atlantica


Period: 5.8.2019 - 30.6.2022

Content: Ett strategiskt biogaskluster för att främja biogasproduktion i Botnia-Atlantica regionenBiogasanläggningar genererar stora mängder rötrest som innehåller värdefulla växtnäringsämnen såsom fosfor, kväve och kalium. Med ny teknikskulle rötrest från avfallsbaserade biogasanläggningar kunna återföras in i en cirkulär ekonomi. För att det ska vara möjligt behöver utvecklingenta ytterligare steg framåt, vilket Botnia Näring i Kretslopp vill främja.Genom att utveckla effektivare hanteringsmetoder samt testa innovativa lösningar kan rötrest från biogasproduktion förädlas till en kommersiell gödselprodukt. Därtill kommer projektet verka för att öka acceptansen för förädlad och kvalitetssäkrad rötrest som gödselmedel och genom att utnyttja växtnäringen i rötresten minskar behovet av importerad mineralgödsel t.ex. inom jordbruket.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Interreg - Botnia Atlantica

Project owner: Ab Stormossen Oy

Project manager: Nina Åkerback


Homepage