Boosting digmarketing in Jakobstad region - (AKKE)

Osterbottens forbund


Period: 19.3.2021 - 30.9.2022

Content: Projektet "Boosting Digimarketing in Jakobstad Region" bygger på kunskaper om SMF och mikroföretagens digitaliseringsbehov som framkommit under corona-krisens företagsrådigivning och via tidigare projekt. SMF och mikroföretagen saknar kunskap och tid för att digitalisera sin marknadsföring. Dessutom finns behov av att aktivera det regionala samarbetet inom företagsekonomi mellan högskolestuderande och SMF. Genom att testa en samarbetsmodell för ökat samarbete, genomföra en trestegsprocess med 15 företag, studerande och experter samt skapa en digital plattform och en verktygsback för fortsatt stöd till företagen skapas en effektivare och tydligare struktur i samarbetet mellan företag, yrkeshögskola och studerande och en djupare kunskap om företagens behov tas fram. Efter projektet fortlever en digital plattform och en verktygsback och ett utbildningskoncept kan fortsätta användas i regionen. Den testade samarbetsmodellen kan leva vidare och utvecklas inom normal verksamhet.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Österbottens förbund

Project owner: Concordia

Partners: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Project manager: Hanna Guseff

Partners: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia