Boosting digmarketing in Jakobstad region - (AKKE)

Osterbottens forbund


Period: 19.3.2021 - 5.9.2023

Content: Projektet "Boosting Digimarketing in Jakobstad Region" bygger på kunskaper om
SMF och mikroföretagens digitaliseringsbehov som framkommit under
corona-krisens företagsrådigivning och via tidigare projekt. SMF och
mikroföretagen saknar kunskap och tid för att digitalisera sin marknadsföring.
Dessutom finns behov av att aktivera det regionala samarbetet inom
företagsekonomi mellan högskolestuderande och SMF. Genom att testa en
samarbetsmodell för ökat samarbete, genomföra en trestegsprocess med 15
företag, studerande och experter samt skapa en digital plattform och en
verktygsback för fortsatt stöd till företagen skapas en effektivare och
tydligare struktur i samarbetet mellan företag, yrkeshögskola och studerande
och en djupare kunskap om företagens behov tas fram. Efter projektet fortlever
en digital plattform och en verktygsback och ett utbildningskoncept kan
fortsätta användas i regionen. Den testade samarbetsmodellen kan leva vidare
och utvecklas inom normal verksamhet.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Österbottens förbund

Project owner: Concordia

Project manager: Hanna Guseff

Partners: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia