Book release event

Konstsamfundet Svensk Osterbottniska Samfundet Svenska kulturfonden


Content: För anordnandet av ett seminarium vid Campus Allegro, Jakobstad i samband med utgivningen av boken Film and Place in an Intercultural Perspective: India-Europe Film Connections. Seminariet går av stapeln i oktober 2024.

Boken utgör ett nytt bidrag till litteraturen genom att den:
• Ger en tvärvetenskaplig översikt av platsrelationen i film i ett interkulturellt perspektiv genom att sammanföra de olika disciplinära perspektiven fran filmvetenskap, geografi, kulturella och politiska studier.
• Är författad av både indiska och europeiska forskare, som genom olika fallstudier granskar europeiska sammanhang, både etablerade (Västeuropa) och framväxande (Central- och Östeuropa). Boken utvidgar det dominerande brittiskt orienterade fokuset till andra europeiska länder som Schweiz, Polen, Slovenien och Finland där den indiska filmindustrin successivt utökar sin närvaro.
• Breddar fokus till icke-asiatiska territorier i europeiska länder. Förutom filmturism syftar boken även till att utforska andra försummade rumsliga och sektoriella effekter relaterade till sysselsättningsmöjligheter, kunskapsutbyte, varumärkesprofilering med långsiktiga ekonomiska och transkulturella effekter etc.
Bidrar till bredare akademiska debatter om globalisering, transnationalism , kunskapsöverforing, urbanism och destination branding. Det viktigaste är att boken utforskar globaliseringen av den indiska filmindustrin ytterligare genom att kasta mer ljus over relationerna Indien-Europa.

Syftet med seminariet som arrangeras i samband med utgivningen av boken 'är att ytterligare belysa och vidare diskutera de forskningsresultat som presenteras i boken samt att samla för ämnet olika intressenter, t.ex. platsutvecklingsorganisationer, filmkommissioner, forskare inom den kreativa industrin, Novias egen personal (FUI och undervisande), Novias studerande m.fl. Forskningsområdet är såväl relativt nytt som unikt i Finland och i Norden och seminariet bidrar till att sprida kunskap både externt (utanför högskolan) och internt (inom högskolan) om högskolans FUI-verksamhet, resultat och potential. För de studerande är seminariet och ämnet särskilt intressant med tanke på framtida internationella karriärmöjligheter inom filmindustri (scenkonst, foto & film, musik & ljuddesign). Indisk filmindustri är den största producenten av filmer globalt, med ca 2000 produktioner årligen.

Seminariet är öppet for alla som ar intresserade av internationell filmproduktion, i allmänhet och av indisk-europeiskt samarbete i synnerhet, ur ett professionellt perspektiv; såval akademiskt och konstnärligt, som ekonomiskt och platsutvecklande.


Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Svensk-Österbottniska samfundet

Project manager: Malin Winberg