Bonus STORMWINDS - Strategic and Operational Risk Management for Wintertime Maritime Transportation System

Bonus Finlands Akademi


Period: 1.4.2015 - 6.9.2018

Content: Sjötransporter är av avgörande betydelse för länderna kring Östersjön. Under vintern är fartygsnavigeringen utmanande på grund av havsisen och navigationsolyckor inträffar ganska ofta. Det finns en risk för allvarliga olyckor som skadar den marina miljön. Stormwinds Projektet syftar till att bidra med vetenskapsbaserade analyser och praktiskt orienterad verktygsutveckling för att förbättra sjösäkerheten och olycksinsatserna under vintern i norra Östersjön. Stormwinds är ett BONUS – (Science for a better future of the Baltic Sea region) - projekt som finansieras till lika delar med såväl nationella som europeiska medel. Forskare och praktiker från fyra europeiska länder och nio olika partnerinstitutioner är involverade.

Focus area: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Financers: Bonus, Finlands Akademi

Project owner: Aalto yliopisto

Partners: Aalto yliopisto, Lantmäteriverket, Meteorologiska Institutet, Finlands miljöcentral, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, Tallinn University of Technology, University of Tartu, Institute of Numerical Mathematics, Russian Academy of Sciences

Project manager: Johanna Salokannel

Partners: Aalto yliopisto, Lantmäteriverket, Meteorologiska Institutet, Finlands miljöcentral, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, Tallinn University of Technology, University of Tartu, Institute of Numerical Mathematics, Russian Academy of Sciences


Homepage