Bivråk II

Period: 1.6.2015 - 3.1.2020

Content: I projektet uppföljs bivråkar (Pernis apivorus) med hjälp av satellitsändare under hela deras livsccykel. Med hjälp av den infomration de förmedlar undersöks speciellt artens migration och habitatval - både på häckningsområdet i Europa och på övervintringsområdet i Afrika. Arbetet inkluderar även analys av artens demografi. Arbetet sker i samband med forskare vid University of Amsterdam i Nederländerna, vid University of the Witwatersrand i Sydafrika, vid Max Planck Institute of Ornithology i Tyskland samt vid Helsingfors universitet.

Focus area: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Project manager: Patrik Byholm