Bioekonomi i Västnyland II

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader


Period: 14.8.2017 - 10.3.2020

Content: Projektet har två huvudmålsättningar:1. Planera och verkställa konkreta utvecklingsaktiviteter och stöd för bioekonomiföretag i Västnyland som skapar nya arbetsplatser och bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt och välfärd i regionen.2. Skapa en grund och sammanställa en bioekonomisk strategi för Västnyland i samråd med regionens företag och andra aktörer för att bidra till att utvecklingen av bioekonomin i regionen sker systematiskt och ändamålsenligt.Arbetet i projektet genomförs huvudsakligen i temagrupper bestående av experter och förtagare och kommer med konkreta förslag till utvecklingsinsatser som bygger på företagens behov. Temagrupperna är följande:• Bioenergi (skogsbaserad bioenergi, biogas etc.)• Naturturism (naturturism, jaktturism, hälsa etc.)• Förädling av trädgårds-/jordbruksprodukter• Skog (Förädling av virke, träbaserade produkter, byggprodukter, t.ex. CLT)• Vatten och vattenvårdRegional tankesmedjaProjektet ordnar en sammanfattande tankesmedja för hela regionen där företagarna och andra aktörer får ta del av de temagruppernas arbete och resultat med målet att sammanställa strategiska linjedragningar som grund för en regional bioekonomi strategi för Västnyland.StrategiprocessTemagruppernas arbete utgör ett grundunderlag för det strategiska arbetet i projektet. Den regionala tankesmedjan bidrar med strategiska riktlinjer och projektet sammanställer en bioekonomisk strategi för regionen i samråd med företagarföreningar, intresse- och rådgivningsorganisationer, städer och kommuner samt forsknings- och utvecklingsorganisationer.MålgrupperDen primära målgruppen i projektet är företagare och företag inom bioekonomi sektorn. Det finns många sekundära målgrupper som är viktiga med tanke på utvecklingsverksamheten och strategiprocessen:• Intresse- och rådgivningsorganisationer• Företagarföreningar• Myndigheter• Städer och kommuner samt politiker• Utbildnings- och forskningsorganisationer• Kunder och konsumenterRegional tankesmedjaProjektet ordnar en sammanfattande tankesmedja för hela regionen där företagarna och andra aktörer får ta del av de temagruppernas arbete och resultat med målet att sammanställa strategiska linjedragningar som grund för en regional bioekonomi strategi för Västnyland.StrategiprocessTemagruppernas arbete utgör ett grundunderlag för det strategiska arbetet i projektet. Den regionala tankesmedjan bidrar med strategiska riktlinjer och projektet sammanställer en bioekonomisk strategi för regionen i samråd med företagarföreningar, intresse- och rådgivningsorganisationer, städer och kommuner samt forsknings- och utvecklingsorganisationer.MålgrupperDen primära målgruppen i projektet är företagare och företag inom bioekonomi sektorn. Det finns många sekundära målgrupper som är viktiga med tanke på utvecklingsverksamheten och strategiprocessen:• Intresse- och rådgivningsorganisationer• Företagarföreningar• Myndigheter• Städer och kommuner samt politiker• Utbildnings- och forskningsorganisationer• Kunder och konsumenterArbetet i projektet grundar sig på bottom-up principen samt fokuserar på befrämjande och utveckling av nätverk. Kretsloppstänkandet ingår i arbetet enligt genomslagsprincipen och projektet fäster vikt vid de nya möjligheter som teknologiutvecklingen samt digitaliseringen erbjuder.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Leader

Project owner: YH Novia

Project manager: Klaus Yrjönen