Bioekonomi i Västnyland

Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader


Period: 10.5.2016 - 19.5.2017

Content: Projektet kartlägger vilka företag och organisationer inom bioekonomibranschen som verkar i regionen, vilka naturresurser det finns och vilken utvecklingspotential bioekonomisektorn har i regionen. Utredningens resultat ligger som grund för ett forsättningsprojekt, där en bioekonomistrategi utarbetas pararellt med konkreta stöd- och utveckligsinsatser för regionens företag.

Focus area: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), Leader

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Project manager: Klaus Yrjönen