Balsamin

Svenska kulturfonden


Period: 30.9.2021 - 10.2.2022

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Svenska kulturfonden

Project owner: YH Novia

Project manager: Jonna Engström-Öst