ASTP - Arctic Simulator Training Program

Novia


Period: 4.11.2015 - 9.2.2021

Content: I Finlands sjöfartsstrategi påtalas avsaknaden av simulatorer som på ett trovärdigt sätt möjliggör träning i extrema och krävande isförhållanden. Det är en av orsakerna till att flera parter med expertis inom olika områden med anknytning till vintersjöfart startat detta samarbetsprojekt. År 2017 träder dessutom den internationella Polar Code i kraft, som kommer att ställa högre krav även på utbildningssidan.Projektet strävar till att vidareutveckla Aker Arctics is simulator, vars prototyp finns i Aboa Mares simulatorcenter och som har utvecklats i WINMOS-projektet, på ett sådant sätt att den kan användas t.ex. för utbildningsändamål för handelsfartygs och isbrytares opererande i ett- och fleråriga isförhållanden, simulatorn används också för forskningsändamål. Projektets mål är att utveckla simulatorfunktioner, användargränssnitt, beräkning och visualisering, skapande och utvecklande av matematiska modeller av fartyg som används i simulatorn, modellering av driftsmiljöer (isfält, vattendrag och hamnar) och utveckling av undervisningsmaterial för kurser.

Focus area: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Financers: Novia, Finnpilot, Ice advisors, Arctia Shipping, Aboa Mare Ab, Alfons Håkans Oy Ab

Project owner: Novia

Partners: Aboa Mare Ab, Finnpilot, Arctia Shipping, Aker Arctic, Image Soft, Simulco, Ice Advisors, Trafikverket, Aalto yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Alfons Håkans Oy Ab

Project manager: Mirva Salokorpi

Partners: Aboa Mare Ab, Finnpilot, Arctia Shipping, Aker Arctic, Image Soft, Simulco, Ice Advisors, Trafikverket, Aalto yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Alfons Håkans Oy Ab


Homepage