(ARGh) Augmented Reality genom historiesamarbete

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader


Period: 8.3.2021 - 30.6.2023

Content: KulturÖsterbotten och Novia samarbetar med Medeltidsveckan på Gotland kring synliggörandet av "osynlig" medeltid. Projektet omfattar en pilotsatsning på augmented reality (AR) i Svenska Österbotten och på Gotland. Utnyttjandet av AR möjliggör kunskapsspridning på ett nytt och inspirerande sätt, och med tekniska lösningar som lämpar sig i ett förändrat och föränderligt kulturlandskap både nu och i framtiden. Digitala lösningar kan åskådlig- och levandegöra historien på platser med historisk betydelse, men som nu saknar museal infrastruktur. Projektet ska, parallellt med utvecklandet av digitala presentationer kring medeltida platser, också utforska hur man på bästa sätt hittar ett samspel mellan digital visualisering och guidning i kulturhistoriska miljöer.SEKRETESSPOLICY - Augmented Reality genom historiesamarbete (ARgh) applikationenUppdaterad 2021-12-031. ARgh applikationen sparar ingen personlig data från användaren.2. Det krävs kamera och platsbehörigheter (GPS) för att använda applikationen och dess Augmented Reality upplevelse.3. Ingen åtkomst till internet behövs efter att man laddat ner applikationen.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Aktion Österbotten, Leader

Partners: KulturÖsterbotten

Project manager: Tobias Björkskog

Partners: KulturÖsterbotten