Archipelago Business Development

Egentliga Finlands forbund Interreg Central Baltic


Period: 1.10.2016 - 25.11.2020

Content: Projektet Archipelago Business Development vill skapa nya affärsmodeller och kunskapsutbyte i skärgården över nations- och generationsgränser. Samverkan mellan entreprenörer, nystartade företag och studerande kan skapa nya marknader, stärka områdets konkurrenskraft och möjliggöra tillväxt. Målet är att utveckla tio nya affärsmodeller genom diversifiering, säsongöverskridande lösningar eller samverkan över landsgränser. Projektet vill involvera minst 60 små eller medelstora företag och har som målsättning att fem nya startup-företag etableras.Fokus: Affärsutveckling av skärgårdsföretag

Focus area: Kultur och entreprenörskap

Campus: Åbo

Financers: Interreg - Central Baltic, Egentliga Finlands förbund

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Södertörns Högskola, Drivhuset, Åbo Akademi

Project manager: Annemari Andrésen

Partners: Södertörns Högskola, Drivhuset, Åbo Akademi


Homepage