Ängsblommor i Raseborg - Luonnonkukkien Raasepori

NTM


Period: 18.3.2021 - 10.1.2022

Content: Projektet bekämpar invasiva främmande arter på flera olika lokaler i Raseborg i samarbete med byaföreningar och andra aktörer. YH Novias praktikanter kartlägger förekomsten av invasiva främmande arter på orten, dokumenterar resultat av bekämpandet och producerar informationsmaterial om främmande arter. Målsättningen är att projektet skulle bli flerårigt. Grundandet av ett nätverk där bekämpandet av invasiva främmande arter kommer att fortsätta under de kommande åren är också en viktig målsättning.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: NTM

Project owner: YH Novia

Project manager: Jonna Engström-Öst