ÄlyVESI - 6AIKA: Älykäs kaupunkivesiliikenne

Period: 6.6.2016 - 25.10.2018

Content: ÄlyVESI är ett produktutvecklings- samt innovationsprojekt mellan vattenburna städer. Företag och universitet syftar till att tillsammans med företag inom havs och teknologiindustrin utveckla ett koncept för en intelligent, automatiserad färja. Konceptet resulterar i en gemensam innovationsplattform företagen och högskolorna emellan.Projektet kommer också att identifiera möjligheter för intelligenta urbana vattenvägar och lösningar i allmänhet samt utveckla alternativa servicekoncept. Syftet är att identifiera de tekniskt viktigaste och mest utmanande områdena och att genom samarbete med näringslivet hitta olika sätt att utveckla dessa områden och resulterar i ny kunskap, nya modeller för samarbete mellan städer, universitet och företag, nya marina och automationslösningar och tjänstekoncept. Projektet utvecklar ett koncept för opererande av obemannad färja. Genom samarbete mellan industri och universitet forskas, utvecklas och testas lösningar för färjans energilösningar, automation, fjärrstyrning, samt säkerhetslösningar.

Focus area: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Financers: 6Aika, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) , Trafikverket, Helsingfors stad, Esbo stad

Project owner: Novia

Partners: Aalto yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo stad

Project manager: Sirpa Kannos

Partners: Aalto yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo stad


Homepage