Allegro School of Entrepreneurship

Europeiska socialfonden ESF


Period: 1.1.2015 - 31.12.2018

Content: Vad behövs för att skapa en undervisningsmiljö som präglas av tvärvetenskaplighet, passion, teamarbete och självständiga studerande med god förmåga att lösa problem?Projektets syfte är att anpassa och utveckla utbildningarna i Campus Allegro så att det bättre motsvarar de tuffa krav som ställs på dagens och framtidens arbetsmarknad.Målsättningarna med ”Allegro School of Entrepreneurship” är att förankra en långsiktig satsning på entreprenörskap vid Campus Allegro, att skapa en atmosfär där såväl personal som studerande brinner av iver, att stärka den entreprenöriella kompetensen bland lärare och annan utbildningspersonal vid Campus Allegro samt att göra entreprenörskap till en naturlig del av utbildningarnas strategier, läroplaner och verksamhetskultur.Projektet arbetar med två parallella utvecklingsprocesser samtidigt; utveckling av kursutbud och entreprenöriella aktiviteter under namnet ”Allegro School of Entrepreneurship” samt pedagogisk utveckling på enskilda utbildningsprogram, kompetensutveckling och stöd för utbildningspersonal. Fokus: utveckling av utbildning

Focus area: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Financers: Europeiska socialfonden (ESF)

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkesakademin i Österbotten

Project manager: Sebastian Widjeskog

Partners: Centria-ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkesakademin i Österbotten