Al, Robotik och Big data

Harry Schaumans stiftelse


Period: 30.8.2022 - 30.8.2022

Content: Syftet med projektet är att stärka kompetensutvecklingen inom området artificiell intelligens, robotik och Big Data som stöder utbildningen och utvecklingen i arbetslivet. Området växer kraftigt, såväl inom industri och handel som inom vården. Här gäller det för regionen att vara med i utvecklingen. För Novia gäller det att inta en framskjuten position för att kunna stöda utvecklingen genom utbildning, fortbildning och utvecklingsinsatser för företag och den offentliga sektorn.Tyngdpunkten ligger på forsknings- och utvecklingsverksamhet, i samarbete med arbetslivet, för att bygga upp sådan kompetens och verksamhet som stöder både utbildningen och regionens arbetsliv. Detta görs dels genom att ge egen personal möjlighet att stärka sin kompetens inom området genom deltagande i forskning, dels genom att binda externa resurspersoner till teamet genom utnyttjande av nationella och internationella nätverk. Studerande involveras genom företagssamarbete, praktik och lärdomsprov.Period: 2019-2021

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Aktiastiftelsen i Vasa, Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond, Harry Schaumans stiftelse, Yrkeshögskolan Novia

Project owner: Novia University of Applied Sciences

Project manager: John Dahlbacka