AIF - Allied ICT Finland

Business Finland


Period: 9.4.2018 - 9.2.2021

Content: Allied ICT Finland (AIF) är en nationell ”research to business” (R2B) allians inom ICT sektorn. AIF verkar som ett smidigt ekonomiskt nätverk, som möjliggör partnerskap mellan ICT forskning och företag. AIF är en allians bestående av 10 ICT forskningsinstitutioner, företagsekosystem och nationella och regionala intressegrupper (städer, BF, osv.). Målet med AIF är att försnabba tillämpningen av forskningsresultat och uppfinningar, så att trådlösa, kunskaps- och dataintensiva produkter och lösningar kan kommersialiseras. I detta projekt vill Allied ICT Finland erbjuda ett nätverk för samarbete mellan olika institutioner och företag. Detta projekt förbättrar och försnabbar förmågan för forskningsinstitut att kommersialisera forskningsresultaten. Projektet utförs i tre olika nivåer: 1. Förena förmågor och praxis för att förbättra samarbeta med företag2. Göra R2B tillgångar och dess framsteg och utveckling transparent inom nätverket, samt 3. förkovra strategisk utveckling av verksamheter på lokal, nationell och internationell nivå. Yrkeshögskolan Novia är en viktig del av partnerskapet. Resultaten från projektet kan man tillämpa på olika områden där man använder ICT-teknologi. Sjöfarten är en storindustri där man mäter nyttan på en global skala.

Focus area: Fartygssimulation

Campus: Åbo Aboa Mare

Financers: Business Finland

Project owner: University of Oulu

Partners: University of Oulu, Oulu University of Applied Sciences, VTT, University of Jyväskylä, Tampere University of Technology, Turku University of Applied Sciences, University of Turku, Åbo Akademi University, University of Helsinki

Project manager: Jenny Lauronen

Partners: University of Oulu, Oulu University of Applied Sciences, VTT, University of Jyväskylä, Tampere University of Technology, Turku University of Applied Sciences, University of Turku, Åbo Akademi University, University of Helsinki


Homepage