AdMat - Novel Biomimetic Adsorption Materials Based on Lignocellulosic Composite Hydrogels

Svenska kulturfonden


Period: 11.4.2019 - 8.2.2022

Content: Kartlägga koncentrationen av fyra olika läkemedel i Pojoviken och Svartån (dikofenak, estradiol, ibuprofen och karbamazepin) samt framställning av innovativa vedbaserade hydrogeler som kan användas för att avlägsna miljögifter och läkemedelsrester ur kontaminerade avloppsvatten.Projektets långsiktiga målsättning är att minska kemikaliseringen av miljön. I det inledande skedet kommer vi att kartlägga förekomsten av läkemedelsrester i de lokala vattenmiljöerna samt bestämma i vilken utsträckning de individuella läkemedlen bioackumuleras från vatten tillplankton. Provtagningen kommer att ske i de västnyländska vattendragen Svartån och Pojoviken. Därtill är en betydande och väsentlig del av projektets verksamhet fokuserat på att framställa nya hydrogelkompositer av vedbaserade material. Dessa nya biomaterial förväntas vara mycketlämpliga för vattenreningsapplikationer.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Svenska kulturfonden

Project owner: YH Novia

Project manager: Otto Långvik