DigiTomkku - Big data -testipedit langattomille antureille tomaatin ja kurkun tuotantoon

Period: 1.11.2021 - 26.10.2022

Content: Digitomkku-projektet experimenterar med förbättrad datainsamling på höga växthusväxter och tillämpning av artificiell intelligens på dataanalys i samarbete med ett tvärvetenskapligt lärande nätverk. Slutligen kommer nätverket att ge en bedömning av i vilken riktning den molnbaserade IoT-plattformen kommer att utvecklas.De första applikationerna med artificiell intelligens utnyttjade grundläggande växthusklimatvariabler: lufttemperatur, frukttemperatur, strålning, CO2, daggpunktsbrist, substratledningstal och tidigare uppmätta skördar. De har tillhandahållit cirka 90% noggrannhet i korta förutsägelser av tomatutskörden. Enligt nyare resultat måste man vid tomatproduktionen också mäta vad som händer i växter för att komma ikapp med förklaringen för skördemängder. Att förstå växtbeteende kan spela en ännu större roll i kvalitetsförutsägelse. Målet är att välja nya mätinstrument så att de också är tillgängliga för odlare. Sensorerna måste arbeta pålitligt och vara av låg kostnad.I kärnan av Digitomkkus innovationsteam finns tre närpesiska växthusföretagare samt Agrifutura från Björneborg. LUKE tillhandahåller expertis inom växthusfysik och växtbiologiska modeller och utför praktiskt projektkoordineringsarbete. Sakkunnighet i artificiell intelligens kommer från Tammerfors universitetet, närmare sagt från Universitetscentrum i Björneborg. YH Novia utvecklar kalibreringsmodeller som behövs för att konvertera icke-invasiva mätningar av socker och syror från tomater med VIS-NIR-sensorer till absoluta koncentrationer.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EIP)

Project owner: Österbottens Svenska Producentförbund (ÖSP)

Partners: LUKE, ÖSP, Tammerfors universitet

Project manager: Viveka Öling-Wärnå (Novia)

Partners: LUKE, ÖSP, Tammerfors universitet


Homepage