Allegro Living Lab

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF


Period: 1.3.2015 - 31.3.2016

Content: Målet med Allegro Living Lab är att utveckla en forsknings- och innovationsmiljö som bygger på tillämpad forskning, produktutveckling, internationalisering, affärsutveckling och samarbete i en sammanvävd kontinuerlig process. I Allegro Living Lab samverkar företag, högskolor och regionala utvecklingsorganisationer för att skapa dynamik, tillväxt och nytänkande. Det är viktigt att i utvecklingsarbetet beakta företagets hela livscykel och därför vill vi inkludera såväl företag i start up fasen som etablerade företag.Projektet svarar med mot ett behov av evidensbaserade utvecklingsåtgärder och ett behov av ett flexibelt och dynamiskt ekosystem för innovationer där aktörerna plockas in situationsspecifikt enligt behov. I Jakobstadsregionen har strukturerna för företagsutveckling byggts upp på liknande sätt som i de flesta andra regioner, vilket innebär att en stor del av verksamheten bygger på den så kallade triple helix-modellen. En modell som går ut på att man tänker sig att ett samarbete mellan industrin, högskolor och statliga/kommunala organisationer ska leda till ett effektivt innovationssystem. Tanken i sig är god och har även fört med sig många goda resultat, men samtidigt börjar det finnas en del forskningsrön som visar att det kanske inte är det optimala sättet att jobba. Innovationer skapas inte i statiska innovationssystem, utan i dynamiska ekosystem där man situationsspecifikt inkluderar de aktörer som behövs. För att starta den processen vill vi gå in för:1) evidensbaserad utvecklingsåtgärder (FoU mäkleri)2) nätverksbaserad företagsutveckling (Allegro Hub)3) aktiv realisering av regionens start-up potential (Start Up Boost)FOU-mäkleriet i Jakobstadsregionen fångar upp de problemställningar och utvecklingsbehov som framkommer i landskapsförbundets årliga S3-pejlingar. FOU-mäklaren går in i dialog med de företag/ underleverantörsnätverk som identifierats i S3 –sammanhanget. Utvecklingsbehoven identifieras och kontakter till fou-miljöer tas för att se vilka lösningar eller projekt är möjliga. Mäkleriet förväntas ge spinn off effekter och som samtidigt kan bidra med innehåll och idéer till Allegro hub och Allegro Start up boost. Utvecklingsbehoven i företagen kommuniceras även till det lokala nätverket Seutu yp och till forsknings- och utvecklingsmiljöer på annat håll.Tack vare en större samverkan bland aktörerna i regionen förbättrar vi beredskapen och användningen av forsknings och utvecklingstjänster i näringslivet samt skyndar på kommersialiseringsprocessen. Verksamhetsmodellen bygger på små och medelstora företags perspektiv på forsknings- och innovationssamarbete och nätverkande såväl i Finland som internationellt. De allra största företagen i regionen klarar av att genomföra stora utvecklingsprojekt också utan den här typen av satsningar. Men de stora företagen samarbetar ofta med mindre företag och underleverantörer på regional nivå. Genom att höja nivån på forskning- och utveckling bland just dessa mindre företag kan vi se resultatsom gynnar hela regionen. Satsningen ger också en möjlighet att utnyttja kreativt innehåll och kunnande samt fånga upp innovationsverksamhet som även innefattar unga personer och kvinnors företags- och innovationsverksamhet. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan yrkeshögskolan Centria, utvecklingsbolaget Concordia och yrkeshögskolan Novia.

Focus area: Kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Concordia

Project owner: Yrkeshögskolan Novia

Partners: Centria Ammattikorkeakoulu, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Project manager: Tobias Björkskog

Partners: Centria Ammattikorkeakoulu, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia