skog

29.03.2021 | Kommentarer

Paradoxen med att återanvända bon

För att fåglar ska lyckas med sin häckning och ungarna ska hinna utvecklas under den korta nordliga sommaren, är det bra om fåglarna kommer igång med häckningen så fort som möjligt på våren. Att bygga bo tar tid, så frågan är om fåglarna vinner på att återanvända gamla bon?

Andreas Otterbeck på Novia har tillsammans med Andreas Lindén (Luke/Novia), Vidar Selås (NMBU, Norge), Eric Roualet (Independent, Norge) och Töttrup Nielssen (Independent, Danmark) undersökt 1570 häckningar hos sparvhökar i Danmark och Norge. Teamet beskrev de mönster som finns för att bon återanvänds och jämförde åldern på fågelparen, samt storleken på kullarna och i hur hög grad fågelungarna överlevde i nybyggda respektive återanvända bon.

Hur ofta sparvhökarna återanvände bon visade sig variera lokalt, men forskarna upptäckte att bon som återanvändes löpte större risk att anfallas av predatorer än nybyggda bon. Fåglar som återanvände gamla bon kom dessutom i genomsnitt igång senare med häckningen. Om häckningen var sen var kullarna mindre och färre ungar överlevde, oberoende av om boet var nytt eller gammalt, och även om det inte angreps.

Teamet drog slutsatsen att bon sällan återanvänds, på grund av den ökade risken för anfall av predatorer. De som återanvänder bon är i allmänhet unga par som av någon orsak är sent ute. Det förefaller som att fåglar återanvänder bon ifall alternativet är att inte häcka alls.

Andreas mars 21
Undersökningen utgör ett av fem kapitel i Andreas Otterbecks doktorsavhandling, som han utför i samarbete med LUOVA vid Helsingfors universitet.

Foto: Andreas Otterbeck.