Örjan Andersson

13.09.2021 | Kommentarer

5 snabba frågor till Novias rektor

Örjan Andersson har fungerat som Yrkeshögskolan Novias rektor sedan Novias begynnelse, 2008. Före Novia var han rektor för Svenska yrkeshögskolan från 2002. Vi fick möjlighet att ställa honom fem snabba frågor.

1. Vilken är din viktigaste uppgift som rektor vid Novia?

Jag ser som min viktigaste uppgift att skapa ekonomiska och andra förutsättningar för alla i organisationen att göra ett bra jobb. Vi vill skapa en positiv lärandeupplevelse för våra studerande och ett mervärde för våra samarbetsparter och andra intressenter. Min uppgift är också att strategiskt navigera i förhållande till framtida förändringar i verksamhetsmiljön.

2. Hur har Novia lyft upp alumner och den verksamheten i sin strategi – Novia 2030?

Novia har alumner både från Noviatiden och från de många anrika föregångarna till Novia. Alumnerna är ofta med i diskussioner om övningsarbeten, praktik eller lärdomsprov för våra studerande. Alumnerna är ett viktigt nätverk och som ger en stor kontaktyta mot arbetslivet. En del av implementeringen av strategin är att stärka kommunikationen med våra alumner och det gör vi genom att organisera alumnverksamhet. Enligt strategin stärker vi kraftigt vår fortbildningsverksamhet för att stöda våra alumners kontinuerliga lärande under hela yrkeskarriären.

3. Förklara ditt Novia med fem ord.

Arbetslivsorienterad, kompetent, hållbar, samarbetsinriktad, öppen.

4. Vilket råd skulle du ge någon som ska ta en ledarposition i sitt arbetsliv för första gången?

Jag brukar vara försiktig med att ge allmänna råd eftersom vi alla är individer och måste hitta vår grej, men jag kan dela några erfarenheter. Ge ansvar och dina medarbetare kommer att ta ansvar. Lyssna och ge andra utrymme - att leda är inte samma som att själv veta bäst. Gör din hemläxa innan du fattar stora beslut, då sover du gott. Det behövs motvikt till jobbet, så hitta sånt som skapar balans för dig.

5. Om du fick två extra timmar under dagen, hur skulle du använda dem?

Jag skulle satsa timmarna på det värdefullaste vi har här i livet, nämligen hälsan och relationerna.