Kestävän korjausrakentamisen täsmäkoulutus (20 op)

23.4.2024
Fortbildning Uutiset
Ingenjör som utför beräkning på dator

Yrkeshögskolan Novia tarjoaa maksuttoman verkkokoulutuksen kestävän korjausrakentamisen täsmäkoulutukseen. 

 Kiinteistö- ja rakennussektorin päästövähennyspotentiaali on suuri. Jotta potentiaalista päästään toteumaan, tarvitaan osaamisen kasvattamista koko sektorilla sekä vahvaa yhteistyötä alan toimijoiden kesken. Korjausrakentamisella ja rakennetun ympäristön kunnossapidolla on merkittä rooli kestävässä rakentamissa.  

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa verkko-opintoina. Opiskelijan on mahdollista valita joko koko koulutuspaketti (20 opintopistettä) tai koostaa yksittäisistä kursseista (1–3 opintopistettä/kurssi) haluamansa kokonaisuus.  

Sama kurssikokonaisuus tullaan järjestämään myös ruotsinkielisenä. Opinnot ovat maksuttomia ja koulutukset alkavat syyskuussa 2024 ja päättyvät toukokuussa 2025.  

Ilmoittautua viimeistään 25.8. Lisää tietoa kursseista Novian sivusta. 

Syksy 2024            

  • Johdatus korjausrakentamisen sääntely-ympäristöön (2 op), viikko 36–40 
  • Korjausrakentamisen laadunhallinta (2 op), viikko 39–43  
  • Ympäristötieto ja hiilijalanjäljen laskenta korjausrakentamisessa (2 op), viikko 43–47   
  • Luonnon monimuotoisuuden huomiointi rakentamisessa (2 op) & projektityö (1 op), viikko 45–49  
  • Investointilaskelmat ja elinkaariarvioinnit (1 op), viikko 47–50   
  • Kuntoarviot, haitta-aineet ja esiselvitykset korjausrakentamisessa (2 op), viikko 48–51  

Kevät 2025 

  • Materiaalituntemus, haitalliset aineet, uusiomateriaalien käyttö ja     rakennustuotteiden uudelleenkäyttö (2 op) & projektityö (1 op), viikko 4–11  
  • Purkutyöt ja purkukartoitus (1 op), viikko 12–14 
  • Kohti jätteettömiä rakennustyömaita (1 op), viikko 15–17  
  • Kuinka tilata korjausrakentamishanke kestävästi, kriteeristön ja vaatimusten huomioon ottaminen julkisissa hankinnoissa (3 op), viikko 15–22  

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. 

Tiedustelut ja yhteyshenkilö: