Novian insinöörikoulutus laajentaa yhteistyötä maan suurimpien rakennusyritysten kanssa

10.11.2022
Raseborg Lehdistötiedote Byggmästare (YH), dagstudier Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik Master of Engineering, Structural Engineering
C6Y4202

Ammattikorkeakoulu Novian Bachelor- ja Master-tason insinöörikoulutus laajentaa yhteistyötä maan suurimpien ja johtavien kestävän rakentamisen yritysten kanssa. Osapuolet solmivat uuden kumppanuussopimuksen, johon liittyvät Ramboll, Sweco ja Casagranden lisäksi, nyt myös suuret rakennusyritykset YIT ja SRV.

Osapuolet sitoutuvat tässä uudessa aiesopimuksessa vuosille 2023–2027 toimimaan yhdessä asetettujen visioiden ja tavoitteiden puolesta ilmastoviisaan puurakentamisen edistämiseksi erityisesti suuremmissa rakennuksissa. Erityisesti vaativassa puurakentamisessa tarvitaan osaamista, johon tämä koulutusyhteistyö osaltaan vastaa. Yhteistyön lähtökohtana on Campus Raaseporin ja rakennusyritysten aiempaa vahvempi painottuminen kestävään ja ilmastoviisaaseen kehitykseen rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa.

Mats YIT Katja A 3Tekniikan toimiala-apulaisjohtaja Mats Lindholm Noviasta ja henkilöstöjohtaja Katja Ahlstedt YIT:stä

Yhteistyö kohdistuu opetukseen ja opinnäytetöihin koulutusohjelmassa Master of Engineering, Structural Engineering sekä rakennusmestari- ja insinöörikoulutuksissa Raaseporissa. Yhteistyössä tähdätään myös jatkokoulutukseen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan osaamisen, palveluiden ja prosessien kehittämiseksi vaativien puurakennusten suunnittelussa ja rakennus- ja tuotantotekniikassa.

Vuodelta 2017 peräisin oleva yhteistyö puurakentamisen edistämiseksi Rambollin ja Swecon suurten rakennuskonsultointiyritysten sekä Casagrande Laboratory -arkkitehtitoimiston kanssa, on jo johtanut mm opinnäytetöihin ja uusien jatkokoulutusten ja Master-koulutuksen luomiseen.

Yhteistyötä laajennetaan nyt koskemaan myös kahta suurta rakennusyritystä, YIT:tä ja SRV:tä, sekä toimintaa Novian uuden Master of Engineering -koulutusohjelman puitteissa. Tarkoituksena on entisestään edistää puurakentamisen osaamista erityisesti suuremmissa rakennuksissa sekä kohdistaa enemmän huomiota rakennusten elinkaareen ja ilmastonäkökohtiin, alan kansainvälistymiseen ja rakentamisen digitalisointiin BIM:n (Building Information Modeling) kautta.

”Opinnäytetyöt ja harjoittelupaikat alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ovat jatkossakin osa yhteistyötä. Itse asiassa niiden määrä lisääntyy. Yhteistyö on antoisaa niin Novian opiskelijoille kuin henkilöstöllekin. Se myös vahvistaa entisestään tulevaisuuden visiota Novian ainutlaatuisesta vahvuudesta ja potentiaalista rakennusalan kanssa tehtävässä yhteistyössä myös kansainvälisellä tasolla, etenkin Pohjoismaissa”, Mats Lindholm toteaa.

”Oppilaitosyhteistyö on tärkeä osa toimintaamme. Olemme olleet tyytyväisiä, että meidät on otettu mukaan suunnittelemaan poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden rakennesuunnittelu-koulutuksen sisältöä ja nähneet miten työelämän näkemys osaamistarpeista on otettu huomioon koulutuksen sisällössä. Tämä on mielestämme toimintaa mitä haluaisimme tehdä laajemmassa kuvassa lisää,” toteaa johtaja Atte Leppänen Swecosta.

”On hienoa jatkaa jo vuonna 2017 alkanutta koulutusyhteistyötämme Novian kanssa ja saada mukaan lisää alan toimijoita. Meille on tärkeää edistää ilmastoviisasta rakentamista ja siihen liittyvää alan koulutusta”, sanoo johtaja Annina Peisa Rambollista.

 

Lisätietoja antavat:
Yrkeshögskolan Novia, rakennuskoulutusten toimialajohtaja, Mats Lindholm, puh. 044 762 3760
Ramboll Finland Oy, Annina Peisa, Johtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen, puh. 040 068 3708
Sweco Rakennetekniikka Oy, Atte Leppänen, Liiketoiminnan kehitysjohtaja, puh. 040 503 5941
YIT Oyj, Katja Ahlstedt, Henkilöstöjohtaja, puh. 040 522 8493
SRV Yhtiöt Oyj, Miimu Airaksinen, Kehitysjohtaja puh 040 770 4832
Oy Casagrande Laboratory Ltd, Marco Casagrande, Toimitusjohtaja, puh. 050 308 9166

Lähettäjä

Yrkeshögskolan Novia, viestintäpäällikkö Jenny Svartsjö. puh. 050 561 7803

Samarbetspartners3