Åbo Akademi mukana mahdollistamassa länsirannikon AMK-henkilöstön tutkijakoulutusta

28.5.2024
Lehdistötiedote
Jobb vid dator

Åbo Akademi ja neljä länsirannikon ammattikorkeakoulua ovat sopineet kansallisesti merkittävän yhteistyön käynnistämisestä tutkijakoulutuksen osalta. Teollisuuden ja työelämän soveltava tutkimus edellyttää henkilöstöltään yhä korkeampaa akateemista pätevyyttä.

Åbo Akademi tulee mahdollistamaan Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen sekä Centria- ja Yrkeshögskolan Novian ammattikorkeakoulujen TKI-henkilöstön hakeutumisen yliopiston järjestämään tutkijakoulutukseen. Hankkeen tarkoituksena on lisätä tutkijakoulutuksen rahoitusta sekä tukea osaamisen lisäämistä erityisesti soveltavassa työelämälähtöisessä tutkimuksessa. Åbo Akademi on täten mukana luomassa tohtorikoulutusmallia, jota voivat myöhemmin hyödyntää myös muut korkeakoulut.

Åbo Akademi on jo aiemmin toiminut läheisessä yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kanssa. Tätä panostusta laajennetaan nyt kattamaan sekä sisällöllisesti että maantieteellisesti neljän länsirannikon ammattikorkeakoulujen alat ja toimialueet.

"Maailma muuttuu koko ajan, ja odotukset yliopistojen osaamisen ja innovatiivisen tutkimuksen panoksesta ovat korkealla. Hyödyntämällä duaalimallin dynamiikkaa tällä tavalla voimme luoda uusia tapoja vastata näihin odotuksiin. Eri osapuolten vahvuuksiin rakentuva yhteistyö houkuttelee minua erityisesti tässä hankkeessa", sanoo Åbo Akademin rehtori Mikael Lindfelt.

"Åbo Akademin mahdollistama tutkijakoulutus loisi aiempaa joustavamman tavan tuottaa alueella kipeästi tarvittavaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaamista. Hanke perustuu suomalaisten korkeakoulujen duaalimalliin ja yliopistojen tutkijakoulutuksen laatuvaatimuksiin,  käynnistäen samalla uudenlaista toimintaa, joka matalalla kynnyksellä vahvistaa ammattikorkeakoulujen omaa osaamista, ​​sekä luo valmistuneille luonnollisen tavan kehittää akateemista kilpailukykyään," sanoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on edistää teollisuuteen ja työelämään liittyvää soveltavaa tutkimusta. Ammattikorkeakoulujen rooli suomalaisessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on kasvanut merkittävästi.  Kasvu on tapahtunut sekä kansallisessa että kansainvälisessä tutkimusrahoituksessa, ja myös tulevaisuuden kasvuodotukset ovat korkealla.

Ammattikorkeakoulujen TKI-projekteissa voidaan tehdä tutkimusta, joka tukee tohtoritutkintojen tuottamista. Neljän länsirannikon ammattikorkeakoulun TKI-liikevaihto vuonna 2023 oli yhteensä 58,6 M€ ja vastaavasti Åbo Akademin 53,6 M€. 

Korkeakoulujen tutkijakoulutusyhteistyö lisää hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti kansallista osaamispohjaa, kytkee tutkimuksen sitä hyödyntävään kehittämistyöhön ja tiivistää yritysten, ammattikorkeakoulujen ja Åbo Akademin yhteistyötä TKI-toiminnassa. Yhteistyössä luotava malli uudistaa tutkijakoulutuksen käytänteitä, kannustaa tohtoreita monipuolisille työurille ja lisää tohtoreiden työllistymismahdollisuuksia yksityiselle sektorille. Samalla tutkijakoulutusmalli tukee duaalimallin mukaista työnjakoa korkeakoulusektoreiden kesken.

Länsirannikon ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta on voimakkaasti keskittynyt alueen vientiteollisuuden yritysten ja julkisen sektorin kriittisiin painopisteisiin. Länsirannikon ammattikorkeakoulujen tutkijoiden ottaminen mukaan Åbo Akademin tiedeyhteisöön ja tutkijakoulutukseen vahvistaa ammattikorkeakoulujen osaamista ja luo selkeän jatko-opiskeluväylän myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille.