vatmarker

Seminarium 7-8.11.2023

Praktiska lösningar för jordbrukets vattenvård

Seminariet är riktat till jordbrukare, studerande, entreprenörer, planerare och personer som jobbar inom rådgivning, organisationer, förvaltning och projekt. Målet är att lyfta fram goda exempel från både fastlandet och Åland och att skapa nya nätverk mellan personer som jobbar inom jordbruk och vattenvård.

Första dagens program består av presentationer av västnyländska och åländska projekt, erfarenheter från jordbrukare, info om tvåstegsdiken, underhåll av lokal dränering och stöd för jordbrukets våtmarker och andra vattenvårdslösningar. På kvällen finns det möjlighet att delta på egen bekostnad i gemensam middag. Den andra dagen består av studiebesök (med gemensam busstransport) till tvåstegsdiken och våtmarker i Snappertuna och korta presentationer om bland annat ytplanering av åkrar. Om vädret tillåter, bekantar vi oss med markstrukturgropar. Deltagande i hela eller delar av evenemanget förutsätter förhandsanmälan. Det är möjligt att anmäla sig till hela seminariet, eller till endast vissa delar. Anmäl dig via länken i högra balken >>

Tisdag 7.11.2023

kl. 8.30-9.00 Morgonkaffe och mingel 

kl. 9.00-9.05 Välkomsthälsning, Eva Sandberg-Kilpi, prefekt och prorektor, Yrkeshögskolan Novia

kl. 9.05-9.15 Inledande ord, som moderatorer fungerar Henna Björkqvist, Västra Nylands vatten och miljö rf och Maria Munck-Pihlgren, SLC Nyland

kl. 9.15-9.35 Wetland research and consequences for (rural) societies, Stefan Ewert, Greifswald Mire Centre (presentationen hålls på engelska)

kl. 9.35-9.50 Våtmarkskarta över västra Nyland - Var lönar det sig att anlägga nya våtmarker?, Stefan Heinänen, Yrkeshögskolan Novia PRESENTATIONEN

kl. 9.50-10.10 Åländska projekt  om jordbrukets vattenvård och olika våtmarkslösningar, Ann Nedergård, Ålands vatten Ab PRESENTATIONEN

kl. 10.10-10.20 Paus

kl. 10.20-11.10 Demogårdar på Åland - Åländska jordbrukare intervjuas, Patricia Wiklund, Invenire

kl. 11.10-11.50 Jordbrukares erfarenheter - Allt från dränering och tvåstegsdiken till  täckdikning och uppdämt utfallsdike för bevattning, Christian Nyholm, Thomas Björklöf och Mathias Weckström

kl. 12.00-13.00 Lunch

kl. 13.00-13.20 Tvåstegsdiken, Sara Vaskio, projektet Raseborgs å FILM

kl. 13.20-14.00 Problemlösning och underhåll av dräneringen, Martin Träskman, Nylands Svenska Lantbrukssällskap PRESENTATIONEN

kl. 14.00-14.30 Kaffe

kl. 14.30-15.00 Vattenrådgivning i Sverige, Jenny Jochnick, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund PRESENTATIONEN

kl. 15.00-15.20 Stöd för jordbrukets våtmarker och andra lösningar. Råd 2030 - Vad har NSL att erbjuda?, Emil Hästbacka, Nylands Svenska Lantbrukssällskap

kl. 15.20-15.40 Skogsbrukets vattenvård, Henry Schneider, Tapio PRESENTATIONEN

kl. 15.40-16.00 Sammanfattning och diskussion

kl. 18.00 Middag på GH Fyren (på egen bekostnad)

Onsdag 8.11.2023

kl. 9.00 Start med buss från Yrkeshögskolan Novias parkering

kl. 9.20-11.40 Studiebesök till tvåstegsdike vid Läppträsk, Finnby och våtmark vid Huskvarnträsket. 

kl. 12-14.00 Lunch med presentationer, Tunaborg i Snappertuna

kl. 12.30 Observation och förbättring av markstrukturen, Anne Antman, Baltic Sea Action Group PRESENTATIONEN

kl. 13.00 Ytplanering av åkrar, Sebastian Sohlberg, Malmgård Sjundeå PRESENTATIONEN

kl. 13.30 Hur bygger man en våtmark? Entreprenörens erfarenheter, Robin Stenström, STEAX Ab PRESENTATIONEN

kl. 14.00 Start med buss från Tunaborg

kl. 14.15 Studiebesök till Nytorps våtmark

kl. 15.00 Start tillbaka mot Yrkeshögskolan Novia

kl. 15.30 Tillbaka vid Yrkeshögskolan Novias parkering

Anmälan

Anmälan till seminariet är stängd. 


Plats

Första dagen av seminariet hålls på Yrkeshögskolan Novia, Raseborgsvägen 9, Ekenäs i rum C198-199. 

Under seminariets första dag finns ett infotorg där ett flertal organisationer och projekt ställer ut material om vattenvård. Representanter finns på plats och det är möjligt att diskutera och ställa frågor.

Andra dagen av seminariet består av studiebesök i Snappertuna. Det ordnas busstransport från och till Novias parkering. Vi rör oss utomhus, kläder enligt väder! Om vädret är väldigt dåligt, görs vissa justeringar i programmet.

 


Övernattning

Evenemanget står inte för övernattningskostnader. Vi rekommenderar att deltagare bokar logi hos följande:

Motel Marine
Kammakaregatan 4-6, Ekenäs
www.motelmarine.fi 

Hotel Sea Front
Vitsippsgatan 2, Ekenäs
www.hotelfront.fi


Arrangörer

Seminariet arrangeras av Yrkeshögskolan Novia, projektet Raseborgs å vid Raseborgs stad, Västra Nylands vatten och miljö rf, SLC Nyland, Baltic Sea Action Group samt Ålands vatten Ab/vattenskydd.ax.

Sara Vaskio
019-289 2270
sara.vaskio@raseborg.fi

Heidi Barman-Geust
044-449 8101
heidi.barman-geust@novia.fi

 

Seminariet understöds av Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. och av Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd.