vatmarker

Våtmarker

Vid Institutionen för bioekonomi har vi arbetat en längre tid med våtmarker. Vid undervisningsgården Västankvarn i Ingå finns två våtmarker som används i såväl undervisningen som i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

För tillfället pågår projektet Våtmarkskarta som är finansierat av Svenska Litteratursällskapet i Finland. 

Därtill har vi samarbete med några organisationer gällande uppföljning av vattenkvalitet och biodiversitet vid våtmarker.

Filmer som Novia gjort om våtmarker