Seminarium

FUI Fika - RDI Talk är ett återkommande webbinarium varje månad, där Yrkeshögskolan Novia bjuder in samarbetspartners och andra gäster för att diskutera aktuella teman i anknytning till forskning, utveckling och innovation. Temat för vårens webbinarier är nordisk samverkan.

FUI Fika ingår i programmet för Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021.

Program

FUI-Fika 9.6: "Samarbete kring hälsa och livsvillkor i Kvarkenregionen"

I vårterminens sista FUI-Fika den 9 juni kl.14.00 får vi träffa Birgitta Olofsson från Umeå universitet och Fredrica Nyqvist från Åbo Akademi som berättar om samarbetet kring hälsa och livsvillkor i Kvarkenregionen.

Annika Wentjärvi, forskningsledare vid Novia, diskuterar med gästerna om det långvariga GERDA-samarbetet som undersöker hälsa och livsvillkor bland äldre i Kvarkenregionen. Inom samarbetet har man under flera år samlat in data om äldres upplevelser om hälsa via enkäter och intervjuer vid hembesök.

I samarbetet ingår Umeå Universitet, Åbo Akdemi, Yrkeshögskolan Novia samt Seinäjoki Yrkeshögskola.

FUI Fika – RDI Talks hålls den 9.6, kl.14.00 i Microsoft Teams. Tillfället kräver ingen förhandsanmälan, anslut till webbinariet via länken nedan.

Presentation av gästerna

Birgitta Olofsson, Umeå Universitet 

Birgitta Olofsson är professor i omvårdnad och forskarutbildningsansvarig på institutionen för omvårdnad. Hon undervisar i flera av institutionen program, företrädelsevis om ortopedisk omvårdnad men även inom vård av äldre och forskar framför allt inom vård och omsorg av äldre personer.

Fredrica Nyqvist, Åbo Akademi

Fredrica Nyqvist är docent i socialpolitik och jobbar som akademilektor i socialpolitik vid Åbo Akademi. Hennes forskningsintressen är framförallt inriktat mot frågor rörande aktivt åldrande, välbefinnande, ensamhet samt social inkludering av språkliga minoritetsgrupper.

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

FUI-Fika är ett återkommande webbinarium varje månad, där Novia bjuder in samarbetspartners och andra gäster för att diskutera aktuella teman i anknytning till forskning, utveckling och innovation. Temat för vårens webbinarier är nordisk samverkan. FUI-Fika är en del av Teamåret för forskningsbaserad kunskap.


Tema 19.5, kl.14.00: Johanna Björklund, "Från agroforestry till måltidspedagogik - att forska för att bidra till omställning"

Mat är något som berör alla och som är en avgörande drivkraft till de stora miljöutmaningarna vi står inför, liksom för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Den förändring vi behöver göra kräver ettJohanna Bjorklund paradigmskifte så väl i vad vi äter som hur maten är producerad. Johanna kommer att prata om maten från jord till bord, från hållbara produktionsmetoder till att använda skollunchen som ett pedagogiskt redskap i att lära för hållbar utveckling.

Johanna Björklund är agronom och lektor i miljövetenskap vid Örebro universitet i Sverige. Hon har arbetat i båda ändarna av livsmedelssystemet, med systemansats för att studera och utveckla hållbara sätt att producera livsmedel i deltagardrivna forskningsprojekt, bland annat kring agroforestry ”Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige - att odla och äta från perenna system”, och som följeforskare i utvecklingsprojekt kring miljö- och klimatanpassning av mat i offentliga storkök. Tillsammans med ett par pilotskolor utvecklar hon en modell för handlingsinriktat och reflekterande lärande utifrån skolmåltiden, "Mat i lärande", som kan anpassas och användas regionalt och nationellt. Det handlar om skolutveckling, om en förändring av skolans inre arbetssätt. Johanna Björklund är också ansvarig för Måltidsekologprogrammet vid universitet och undervisar i mat och miljöfrågor.

Johannas presentation på FUI-Fika. 

 


Tema 14.4, kl.14.00: Patrik Eklund, "Kan man räkna med data som inte finns?”

Vad har WHOs ICF-klassificering gemensamt med felsökning av hydraulmotorer? Jo, bägge förutsätter tungt algebraiskt maskineri som gör att man kan räkna med missing data. I denna FUI Fika lyfter Patrik Eklund upp tvärvetenskapliga exempel på hur bl.a. skalor och beräkning med symboler kan användas för att lösa problem behäftade med ofullständig data.Patrik Eklund

Patrik Eklund är professor vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Rötterna finns i Vasa och hemmet i Salo, men en stor del av den akademiska karriären har varit förlagd till just Umeå universitet. Där har han specialiserat sig på tillämpning av logiska algoritmer, speciellt inom hälso- och sjukvård. Patrik är bl.a. en av Europas ledande experter på modellering av samhällsbelastning från höftledsbrott.

 

 

 

 


Tema 17.3, kl.14.00: Ulla Sjöström, "Music som business" - Musikmakarna – en framgångssaga mot alla odds

Ulla Sjöström är founder och head of School på Musikmakarna, Songwriters Academy of Sweden. I FUI Fika pratar Ulla om svensk musikindustri, jämställdhet i musikbranschen och om framgångssagan Musikmakarna.

Ulla Sjostrom Fui Fika

Ulla Sjöström har fått hedersomnämnande av svenska regeringen för sina insatser inom musikexport och 2019 fick hon det prestigefyllda MVP-priset i Denniz Pop Awards.

Hennes meritlista innefattar bland annat; medlem i Team Sweden- KKN -under UD, Medlem i OCC's Institute of Arts & Innovation´s Advisory Board i Westlake, Los Angeles tillsammans med representanter för US Grammy, TV och film, Quincy Jones Productions med flera.

En nerklippt version av fikat publiceras inom kort. 

 


Tema 17.2, kl.14.00: Michael Stenmark, "Spelindustri som lokomotiv för regionutveckling"

Michael Stenmark grundare av Arctic Game Lab, ett av norra Europas snabbast växande spelindustrikluster. Michael har arbetat i 36 år i spelindustrin och skapar alltjämt spel och spelföretag, industrikluster, utbildningsprojekt, arbetar som mentor för företag och skapande människor och verkar i ett flertal think tanks och organisationer som arbetar med konst, hantverk, framtid, teknik och filosofi. Han samlar på dinosaurier, liljor och tecknade serier.

Spelindustri är en ny basindustri och en exportbransch att räkna med, i Finland omsätter industrin 2,1 miljarder euro och 3200 personer jobbar med att utveckla och marknadsföra spel i Finland.

I webbinarieserien FUI Fika den 17.2 samtalar Stenmark med Therese Sunngren-Granlund, forskningsledare vid institutionen för kultur vid Yrkeshögskolan Novia, om spelindustrin, samarbete och tillväxtpotential.

Mera om Stenmark kan du läsa om här; https://crowdsourcingweek.com/speaker/michael-stenmark/

Se den nerklippta versionen av FUI Fika med Stenmark på Novias youtubekanal: