Lantbruk 2.0

Lantbruk 2.0 är ett projekt som leds av institutionen för bioekonomi på Yrkeshögskolan Novia i Raseborg och finansieras av Svenska Kulturfonden. Projektet lyfter fram hållbara lantbruksnäringar i Nyland. Cirkulär ekonomi och klimatåtgärder står i fokus, i samband med en livskraftig matproduktion som gynnar den lokala ekonomin. Lantbruk 2.0 följer med andra relevanta projekt och nätverk i regionen, samarbetar med nyländska gårdar och jobbar samtidigt för att bredda synen på vad man kan göra som agrolog och lantbruksföretagare.


Människans välmående är starkt kopplat till landsbygden och till lantbruket, i och med den mat vi äter, hur vi rör oss och söker upplevelser och rehabilitering via kontakt med djur och natur. Lantbruket erbjuder en möjlighet att konkret vara med och forma morgondagens värld, genom att bland annat binda kol i jorden, öka på biodiversiteten och producera varor och tjänster för samhället. Livskraftiga lantbruks- och landsbygdsföretag kan både erbjuda försörjning för företagaren och bidra till att skapa arbetsplatser lokalt.

Våra fokusområden


Entreprenörskap är en viktig hörnsten i en livskraftig landsbygd och ett hållbart jordbruk. Istället för att konstant öka på produktionen på bekostnad av miljön och företagarens ork, kan lönsamheten komma från nya idéer, produkter och nischer och från ett tätare samarbete med andra aktörer. Att kunna sälja sin produkt som attraktiv, unik och hållbart producerad – med tanke på klimatet, odlingsmarkens hälsa, biodiversitet och på lokalsamhället – är en oumbärlig egenskap för företagaren.

Regenerativ odling handlar om att öka humushalten i jordbruksjorden genom åtgärder som att odla många olika sorter samtidigt och efter varandra, att bearbeta jorden så lite som möjligt och att stöda rotsystemens och mikrobernas bildning under markytan. På så sätt tål jorden bättre extrema väderförhållanden, binder kol och biodiversiteten ökar både under och ovanför markytan. Som ett resultat vinner både miljön och odlaren, med en bördigare mark som producerar bättre.

Vid sidan om stora livsmedelskedjor där produkterna går från producent vidare till industri och dagligvaruhandel, finns alternativa matnätverk såsom REKO-närmatsringarna. I dessa nätverk kan matproducenten få en större roll och ett bättre pris för sina produkter. Samtidigt får konsumenterna en ökad medvetenhet om varifrån deras mat kommer och hur den är producerad, samt en möjlighet att stöda de lokala producenterna direkt. Genom de alternativa matnätverken tas de lokala smakerna och egenskaperna, vilket en levande och bördig jord ger, bäst tillvara, då de inte försvinner i mängden.

Regenerativ odling och försäljning via alternativa matnärverk är inte endast lämpligt för småskalig produktion, utan kan tillämpas likväl på hundratals hektars åkermark som i en köksträdgård. Även stora producenter säljer en del av sina produkter via REKO eller andra alternativa nätverk och i bästa fall kan en rekoutdelning ge försäljning för tusentals euro.