Välkommen till Matregion Nyland

Kan Nyland bli en matregion? Den frågan ställdes hösten 2018 och innebar starten på ett omfattande arbete för att kartlägga vad som gör Nyland unikt som matproducerande region. Under tre års tid har projektet Matregion Nyland vid yrkeshögskolan Novia arbetat för att lägga en grund för fortsatt utveckling. Målet har varit att hjälpa Nyland bygga en identitet kring hållbar mat, att lyfta upp rena lokala smaker, öka samarbetet, efterfrågan och utbudet, att stärka potentialen att utvecklas i hela värdekedjan. Produkterna som valdes ut för kartläggning var äpplen, nypotatis, kulturspannmål och naturbeteskött. Hur upplevs och används dessa produkter av det offentliga köket, turisterna och nylänningen själv, och kan de bli exportvaror?

 MRN multifoto 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matregion Nyland - Ruokamaakunta Uusimaa är ett treårigt projekt ägnat att lyfta och profilera Nyland som gastronomisk region, samt att skapa en långsiktig handlingsplan, strategi, för att föra landskapet till nya gastronomiska landvinningar. Projektet arbetar utgående från fyra fokusområden; Den offentliga tallriken, Turisttallriken, Exporttallriken och Nylänningens tallrik.

Projektet pågick 1.8.2018 - 31.12.2021.

Projektet har beviljats finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt från Stiftelsen Finlandssvenska jordfonden.

Logobalk