Yrkeshögskolan Novia ja Luonnonvarakeskus (Luke) solmivat yhteistyösopimuksen

Yrkeshögskolan Novia ja Luonnonvarakeskus allekirjoittivat uuden sopimuksen yhteistyöstä luonnonvara-alan tutkimuksessa ja opetuksessa.

12.11.2015
Lehdistötiedote
NoviaLuke 02

NoviaLuke 02Yrkeshögskolan Novia ja Luonnonvarakeskus allekirjoittivat uuden sopimuksen yhteistyöstä luonnonvara-alan tutkimuksessa ja opetuksessa.

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden kehittämiseksi. Luke muodostettiin kolmesta valtion sektoritutkimuslaitoksesta (MTT, Metla, RKTL) ja Tiken tilastotoiminnasta.

Novian metsäopetuksella ja Metsäntutkimuslaitoksella on pitkät perinteet yhteistyöstä Solbölen tutkimusmetsässä. Yhteistyöhön on kuulunut esimerkiksi opiskelijoiden lopputöitä ja harjoittelupaikkoja. Yhteistyötä syvennetään allekirjoittamalla Novian ja Luken uusi yhteistyösopimus, siten että se koskee kaikkea luonnonvara-alan opetusta, tutkimusta ja kehittämistä.

”Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyö Solbölen tutkimusmetsässä on perinne ja on hienoa, että voimme vahvistaa ja laajentaa opetuksen ja tutkimuksen yhteistyötä luonnonvara-alalla ”, sanoo Luken tutkimus- ja asiakkuusjohtaja, Jari Varjo.

Uusi sopimus mahdollistaa yhteistyön jatkumisen tutkimusaineistojen ja kenttäkokeiden opetuskäytössä ja opiskelijoiden lopputöissä sekä harjoittelussa. Lisäksi Luke ja Novia voivat järjestää yhteistyössä retkeilyjä, seminaareja ja tapahtumia. Myös erilaiset yhteistyöprojektit ovat mahdollisia.

”Olemme kiitollisia siitä, että opiskelijoilla on suora yhteys Luken tutkimustyöhön. Yhteistyösopimus mahdollistaa tutkimus- ja kehitysprojektien paremman integroinnin opetukseen”, sanoo rehtori Örjan Andersson.

Yhteistyön koordinointi tapahtuu Luken ja Novian vuosittaisissa kokouksissa, jossa tarkastellaan myös yhteistyön kehittymistä, ja osapuolten nimeämien yhteyshenkilöiden välityksellä. Yhteistyölle ruohonjuuritasolla on hyvät edellytykset, koska Luke ja Novia toimivat Tammisaaressa saman katon alla.

Solbölen tutkimusmetsä, kenttäkokeet ja tutkimusaineistot mahdollistavat perinteiset metsäntutkimusprojektit ja tutkimusmetsään on mahdollista perustaa myös erilaisia havaintoaloja. Tutkimusmetsässä on useita eri puulajeja, jotka kiinnostavat erityisesti dendrologian opiskelijoita.

Lisätietoja antavat

Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Eva Sandberg-Kilpi, puh. 044 449 8251
Luonnonvarakeskus, Tutkimus- ja asiakkuusjohtaja, Jari Varjo, puh. 029 532 2120
Luonnonvarakeskus, Metsätalousinsinööri, Kaija Puputti, puh. 029 532 2840

Lähettäjä
Yrkeshögskolan Novia, viestintäpäällikkö Jenny Svartsjö, puh. 050 561 7803

NoviaLuke 03NoviaLuke 04