Jakobstads Konsertsal Ab – Schaumansalen

Jakobstads Konsertsal Ab - verksamhet och användning 2019

Verksamhetsåret 2019 uppvisade åter igen livlig verksamhet med närmare 130 evenemang i Schaumansalen. Salen fortsatte 2019 sitt samarbete med olika konsertarrangörer, bl.a. Term Musik, Jakobstads Sinfonietta och Jakobstads Arbis, varför uthyrningsgraden av salen ökade. Biljettintäkterna för Jakobstads Konsertsal Ab minskade därför liksom salens totala omsättning.

Schaumansalens ekonomi uppvisar nu ett positivt resultat och bolaget har utvecklat en framkomlig modell för hur verksamheten kan bedrivas publik och utbildningar till fromma med en hållbar ekonomisk struktur.

Staden Jakobstad samarbetade med salen genom att hyra 60 så kallade kvotdagar som, till ett subventionerat pris, fördelades mellan lokala och regionala föreningar och evenemangsarrangörer.

Schaumansalen samarbetade under året tätt samman med utbildningarna i Campus Allegro vilka regelbundet hyr in sig i salen. Detta, kompletterat med verksamheter i teaterscenen Black Box och utställningsutrymmet White Box, ger kvalitet i utbildningen och möjliggör regelbunden närvaro av de främsta mästarna och förebilderna inom musik, scenkonst och visuell konst.
Vid arrangerandet av egna evenemang försöker salen så långt det är möjligt ta in produktioner som på olika sätt gagnar och stöder studerande i campus. Studerande kan delta gratis i de flesta konserter, föreställningar och evenemang som produceras i salen.

Genom samarbete med Novia och en lokal donation, kommer Schaumansalen tack vare en ny 4 K-projektor av högsta kvalitet, att kunna utveckla filmverksamheten samtidigt som de omtyckta Digital Live-operaföreställningarna från Metropolitan fortsätter. Projektorn i kombination med salens utmärkta ljudåtergivning ger även salen förbättrade möjligheter för konferens- och föreläsningsverksamhet.

Festivaler och mässor

Under verksamhetsåret arrangerades totalt fem festivaler i Schaumansalen och i Campus Allegro - Runebergsveckan i februari, Jakobs dagar i juli, Jeppis Jazz i oktober samt RUSK Kammarmusik i Jakobstad i november. Viva Allegro omformades detta år till en månadslång festival under den sista perioden av våren, slutet av april till början av juni. Då öppnades dörrarna till campus alla verksamhetsformer och sammanlagt bjöd Allegro Spring Festival på över 60 evenemang.

RUSK Kammarmusik i Jakobstad arrangerades för sjunde gången den 19-23.11. Festivalens tema ”MAKT” undersökte olika typer av maktstrukturer inom kulturbranschen. Temat möjliggjorde ett mångsidigt konsertprogram och många intressanta diskussioner. 2019 utgjorde ett rekordår både vad gäller medverkande gästartister och mängden publik som gästade festivalen. Antalet konsertbesökare uppgick till ca 2 600.

Den 14.12 arrangerades Allegro Xmas i Schaumansalen och Campus Allegro. Under dagen arrangerades en välbesökt design-marknad och på kvällen arrangerades Yrkesakademin i Jakobstad sin traditionsenliga julkonsert ”YA Christmas” i Schaumansalen. Den 19.12 önskade Schaumansalen sin trogna publik God Jul i form av en tvåspråkig ”Christmas Sing-Along”- julkonsert. Husbandet leddes av Mikael Svarvar och ackompanjerade såväl publik som solister. Konsertens tema var "Bling-bling!" och årets solister var Kajsa Dahlbäck, Paulina Biström och Annika Ruokolahti på sång samt Richard Slotte på trumpet.

Schauman Hall Digital Live

Under 2019 fortsatte Schaumansalen sitt samarbete med svenska Folkets Hus och Parker. Folkets Hus och Parker har sänt scenkonst live på bio sedan 2003 och antalet biografer som deltar ökar ständigt. Från början var 7 biografer med och nu är 170 biografer anslutna till Folkets Hus och Parkers nätverk Live på bio. Live på bio har blivit en av Sveriges viktigaste satsningar på kulturtillgänglighet i hela landet och bygger på ett stort antal ideellt engagerade personer ute i landet. I samarbete med FHP livesände Schaumansalen operor från Metropolitan, New York. Bland några av höjdpunkterna kan nämnas Gershwins Porgy and Bess och Glass Akhnaten. En nedåtgående trend i publiksiffrorna föranleder någon åtgärd inom 2020 ifråga om Live på bio-konceptet.

Samarbetspartners

Under verksamhetsåret 2019 samarbetade Schaumansalen med bl.a. JKG r.f., Jakobstads Arbis, Pietarsaaren suomenkielinen työnväenopisto, Lions Club Pietarsaari, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia, Folkets Hus och Parker, Jakobstads Kulturbyrå och Staden Jakobstad, Mellersta Österbottens Kammarorkester, Jakobstads Sinfonietta, RUSK Kammarmusik i Jakobstad, Karleby Vinteraccordeon, Pro Allegro r.f. samt utbildningarna i Campus Allegro (Yrkeshögskolan Novia, Wava-institutet, Yrkesakademin i Österbotten YA, och Ammattikorkeakoulu Centria).

1.3 gästades salen av en ytterst välkommen gäst, Radions symfoniorkester. Orkestern fyllde scenen och salen fylldes till bredden av en entusiastisk publik. RSO uppträdde tillsammans med dirigent Hannu Lintu och pianist Olli Mustonen.

Understödsföreningen Pro Allegro r.f.

Föreningen Pro Allegro deltar i den konstnärliga verksamheten på många olika sätt. Föreningen bidrar både på ett ekonomiskt och praktiskt plan. Tack vare det volontärarbete som konsertsalsvärdarna och -värdinnorna utför lyckades salen under året spara in närmare 6 000 euro. Pro Allegros ekonomiska understöd till salen uppgick 2019 till 8 500 euro.

Personal och styrelse år 2019

Personal
Kajsa Dahlbäck, VD
Susanna Frände, ekonomi
Anna Madsen, ansvarig producent
Lise Strand, producent och försäljningssekreterare

Styrelse
Örjan Andersson, ordförande
Kaj-Gustaf Bergh, medlem
Anne Ekstrand, sekreterare  

schauman logo color full size 

Jakobstads Konsertsal Ab:s rörelseresultat uppnår under räkenskapsperioden ett positivt rörelseresultat på 13 892 (44 579) euro. Räkenskapsperiodens vinst för 2019 är 10 003 (42 954) euro  

 

Året 2019 i siffror

  2019 2018 2017
Antal besökare 21 000  19 794 19 438
Antal besökare till evenemang med fritt inträde 10 000  ca 6 000 6 000
Antal tillställningar 109  123 135
    Utbildningsarrangemang  35  40 40
    Jakobstads Sinfoniettas arrangemang             13  12 7
    Utbildningar som hyresgäst (dagar) 110  86 86