Jakobstads Konsertsal Ab - Schaumansalen

Jakobstads Konsertsal Ab:s verksamhet och användning 2016

Verksamhetsåret 2016 var ett mångsidigt år med närmare 120 evenemang i salen med tillhörande foajé. Salens egna biljettintäkter minskade jämfört med 2015. Detta förklaras med att färre egna evenemang arrangerades i salen samt att antalet externa hyresgäster gick ner. Ekonomin blev även ännu mera utmanande än tidigare år då allokeringen av externa bidrag inte uppnådde ställda budgetmål. Konsertsalens styrelse genomförde därför en nyordning där salens personalstruktur förändrades och antalet egna produktioner reducerades. Verkställandet av nyordningen fortsätter följande verksamhetsår. Staden Jakobstad samarbetade 2016 med salen genom att hyra 60 så kallade kvotdagar.

Schaumansalen samarbetade under året tätt samman med utbildningarna i Allegro. Vid arrangerandet av egna evenemang försöker salen så långt det är möjligt att ta in produktioner som på olika sätt gagnar och stöder husets studerande. Studerande kan delta gratis på de flesta konserter som produceras av enheten i Jakobstad.


Omsättning

Omsättningen för Jakobstads Konsertsal Ab

333

tusen euro i omsättning 2016

331

tusen euro i omsättning 2015

292

tusen euro i omsättning 2014

 

Året 2016 i siffror

  2016 2015
Antal besökare i konsertsal och foajé 21 240 37 000
Antal besökare till evenemang med fritt inträde 5000 7000
Antal besökare under Viva Allegro 3 730 4 500
Antal tillställningar 120 148
    Utbildningsarrangemang (ingår i 120) 34 44
    Jakobstads Sinfoniettas arrangemang (ingår i 120)               9 20
Utbildningar som hyresgäst (dagar) 86 86
Antal besökare i Schaumansalen 21 000 30 000