Jag vill studera...
Utbildningsutbud
En högklassig regional högskola

Novia är en yrkeshögskola inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra 4000 examensstuderande. Personalstyrkan uppgår till  ca 360 personer. Våra utexaminerade studerande är eftertraktade på arbetsmarknaden. Ta steget mot framtiden!