centrum 9391 30cm

Samarbeta med FUI Novia

Samarbeta med FUI Novia

Novias (och andras högskolors) verksamhet består främst av examensutbildning, fortbildning samt forskning, utveckling och innovation (FUI).

FUI-verksamheten på Novia finansieras till stora delar med externa medel. Att bedriva externt finansierade projekt är en hel vetenskap för sig. På Yrkeshögskolan Novia har vi byggt upp en stark projektkompetens med proffsig administration, ett stort nätverk och gott anseende hos våra finansiärer.

Vår forskning, utveckling och innovation baserar sig på frågeställningar eller ett behov ute i samhället, i våra regioner, en organisation eller inom vår egen högskola. Vi vill alltid fånga upp goda idéer och fina initiativ som stärker utvecklingen på de orter där vi befinner oss.

Läs mer om våra forskningsområden: