centrum 9391 30cm

Affärsutveckling

Affärsutveckling

Inom företagsekonomi vid Novia finns det långa anor av att jobba lösningscentrerat och via ett entreprenöriellt tankesätt svara på affärslivets utmaningar. Vi integrerar uppdrag från företag och organisationer så att studerande kan arbeta med projekt som svar på utmaningar i företag och organisationer. En del av studierna genomförs via studerandes egna andelslag.

Novia samarbetar med nordiska organisationer som går i spetsen för metodutveckling inom entreprenörskap och ledarskap.

Vårt kunnande

 • Samarbete mellan näringsliv, studerande och högskola
 • Affärsutveckling för små- och medelstora företag
 • Stöd för företag i uppstartskedet, bland annat acceleratorverksamhet
 • Service Design och design-tänk samt kundfokus i affärsverksamhet
 • Digital marknadsföring och varumärkesutveckling
 • International Business
 • Ekonomiförvaltning och dess digitala plattformar
 • Besöksnäring och skärgård

Tjänster

 • Samarbeten med högskola och studerande, exempelvis via gemensamma större och mindre projekt
 • Examensarbeten med företags- eller branschutmaning
 • Studerandeprojekt kopplade till specifika teman (t ex bokföring, marknadsföring, HRM, CRM)
 • Hackathon eller liknande event/samarbeten mellan större grupp studerande och ett eller flera företag
 • Acceleratorkurser för kommuner eller utvecklingsbolag som önskar stärka regionens uppstartsverksamhet
 • Skräddarsydda kurshelheter och samarbetsprojekt för att stärka andras kompetens inom våra kärnområden

 

Källa: https://www.novia.fi/foretagstjanster/samverkan-och-tjanster-inom-forskning-och-utveckling/