vatmarker

Våtmarkskarta

Projekt Våtmarkskarta

Projektet Våtmarkskarta pågår 1.4.2023-31.12.2023 och är finansierat av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Målsättningen med projektet är att kartlägga och dokumentera befintliga våtmarker samt utveckla en interaktiv karta över lämpliga platser för våtmarker i västra Nyland.

Det finns ingen enhetlig plan över var våtmarker, som effektivt reducerar näringsutsläpp i vattendrag och ökar samtidigt biodiversiteten, bäst kunde placeras. Detta projekt kommer att dels dokumentera var det i västra Nyland redan finns våtmarker och dels utveckla ett interaktivt kartverktyg som beskriver vilka platser som är bäst lämpade för olika typer av våtmarker och dammar.

Aktuellt

Lyckat seminarium om Praktiska lösningar för jordbrukets vattenvård
Seminariet var lyckat och lockade hela 80 deltagare. Här kan du läsa ett blogginlägg om seminariet. Här finns programmet med presentationerna.

 

Seminarium om Praktiska lösningar för jordbrukets vattenvård 7-8.11.2023
Mera info på kommande! Skriv upp i kalendern redan nu!

Enkät om våtmarker i västra Nyland
Vi behöver hjälp av alla som kan delge information om våtmarker för att kunna göra upp en karta och helhetsbild över var det finns byggda våtmarker i västra Nyland. Ni kan hjälpa genom att svar på denna enkät: https://survey123.arcgis.com/share/921cab1d16104279a52aff0e2f4951b3

I enkäten kan du rita in din våtmark på kartan! Du kan även lägga in övrig information som t.ex. fotografier.

Tack på förhand! 

Selvitys Länsi-Uudenmaan kosteikoista
Tarvitsemme apua kaikilta, jotka voivat jakaa tietoa kosteikoista, jotta voimme luoda kartan ja yleiskatsauksen siitä, missä Länsi-Uudellamaalla on rakennettuja kosteikkoja. Voit auttaa vastaamalla tähän kyselyyn: https://survey123.arcgis.com/share/eeea7bca838c4b40a50a73530460901f

Kyselylomakkeessa voit piirtää kosteikkosi kartalle! Voit myös lisätä muita tietoja, kuten valokuvia.

Kiitos jo etukäteen!

Kontaktuppgifter

Jonna Engström-Öst

Specialforskare

Stefan Heinänen

Lektor

Heidi Barman-Geust

Projektledare