UniYHVasa2023
Novia och ÅA presenterar utbildningsutbudet på UniYH-dag i Vasa 17.11.2023

16.11.2023
Pressmeddelande
Novia flagga
Ny styrelse för Yrkeshögskolan Novia/Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

24.5.2023
Novia Pressmeddelande
Bokslut nyhet
Bokslut 2022 publicerat

24.5.2023
Pressmeddelande Novia