centrum 9391 30cm

Hälsa och välfärd

Hälsa och välfärd

Vi har en lång projekterfarenhet av speciellt EU-projekt och projekten är resultat av väl utbyggd samverkan med den omgivande regionen. Ett kompetenscenter med möjligheter till samverkan och relevant forskningssamarbete i regionen, samt en konkret demonstrationsmiljö för vårdteknologi är under planering.

Vårt kunnande

  • Äldres välmående och livsvillkor, bland annat i och med den stora databasen GERDA (Gerontologisk databas)
  • Trygg läkemedelsbehandling av äldre
  • Äldres säkerhet och trygghet
  • Välfärdsteknologi
  • Nya metoder inom vårdundervisning
  • Interprofessionellt arbete för bättre vård i team
  • Inomhusluft och hälsa

 

Källa: https://www.novia.fi/foretagstjanster/samverkan-och-tjanster-inom-forskning-och-utveckling/